Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych Łomża

Obrzeża trawnikowe

75x20x6, 75x30x8, także barwione